'Turbare' is Italiaans voor verstoren, verwarren, in verwarring brengen en ook in beroering brengen.

'Turbolenza' is turbulentie, dus duidelijk iets dat is verstoord, in verwarring gebracht. In beroering brengen doet turbulentie zelden.

Het komt uit het Latijn 'turba' een woord dat werd gebruikt om een mensenmenigte mee aan te duiden.

Interessant is dat het woord turbine (ook in het Italiaans 'turbina') komt uit het Latijn en uiteraard gerelateerd is aan 'turba' maar dan in de betekenis van agitatie.

'Un motore turbo diesel' is een turbo diesel motor, het woord 'turbo' komt van turbine en turbine van (niet strak vertaald) veel beweging. Logisch dus.

Het is grappig te bedenken dat turbulentie dus vrijwel rechtstreeks met turbo motoren in verband staat. Daar had ik nou nooit aan gedacht.