Het Italiaans 'stimare' betekent schatten, als in 'la stima del valore è di duemila euro' (de waarde wordt op tweeduizend euro geschat). Dat is hetzelfde als 'estimare'.

'Stimare' betekent echter ook hoogachten, achten, als in 'Quella donna è altamente stimata' (Die vrouw wordt zeer hooggeacht).

Uit de context zal moeten blijken welke van de betekenissen bedoeld wordt.