'Una volta' is Italiaans voor één keer.

'Ogni volta' betekent elke keer.

Tot nu toe is het logisch, maar ...

'A volte' betekent af en toe. Zo ook 'talvolta'.

'Una volta per tutte' betekent Voor eens en voor altijd (letterlijk één keer voor altijd).

'Voltare' betekent omdraaien. Ik zie geen verband met keer.

'Svoltare' betekent dat ook, hetgeen bizar is want vaak geeft de 's' voor een woord het tegenovergestelde van dat woord aan.

Het komt van 'volgere' ... en daarover een volgende keer meer.