'La costituzione' heeft in het Italiaans meerdere betekenissen. Het kan de grondwet betekenen, maar ook het gestel en daarnaast de samenstelling en tot slot kan het de oprichting betekenen.

'La costituzione è fondamentale per un paese' (de grondwet is van fundamenteel belang voor en land).

'Lui è di costituzione debole' (hij heeft een zwak gestel).

'La costituzione del gruppo ha cambiato tutto' (de samenstelling van de groep heeft alles veranderd).

'La costituzione dell'azienda ha dato lavoro a tanti' (de oprichting van het bedrijf heeft veel werk verschaft).

Waar komt het vandaan? Uit het Latijn: het is een samentrekking van 'con' en 'statuere' hetgeen 'statuire in het Italiaans is. 'Statuire' betekent 'stabilire' vestigen (onder andere).

Ik ga een volgende keer verder over 'stato' hetgeen hier ook aan gerelateerd is.