Zoals gezegd in het stukje Costituzione = grondwet en gestel zou ik nog ingaan op het Italiaanse woord 'stato'.

Costituzione komt uit Latijn: 'con' en 'statuere' hetgeen in Italiaans 'stabilire' is en ook van 'status' komt toestand, staat.

Het is interessant dat het woord voor grondwet is afgeleid van het woord voor staat.  

Net als in het Nederlands staat heeft het Italiaans 'stato' meerdere betekenissen, zoals iets zijn, stilstaan, economische en sociale conditie, geestelijke en lichamelijke gezondheid, de vorm waarin een chemisch deeltje zich bevindt en tot slot de betekenis van Staat als zijnde land, hetgeen vroeger het territorium onder een koning was.