In het Italiaans betekent verliezen 'perdere'.

Zij verliezen is '(loro) perdono' (met klemtoon op 'per').

Dat is exact hetzelfde als de vergiffenis 'il pedono' (met klemtoon op 'ono').

Nieuwsgierig ging ik het verband opzoeken, maar ditmaal blijkt het niet te bestaan. Ik dacht dat 'il perdono' wellicht had kunnen komen van het verliezen van de schuld 'perdere la colpa' maar toen ik eenmaal was gaan zoeken zag ik dat ik fout zat. 'Il perdono' komt van het werkwoord 'perdonare' en dat komt weer van 'condonare' (de schuld kwijtschelden). Dat lijkt eng veel op 'con' met en 'donare' geven of schenken en ik vermoed dat het dus al heel lang gebruik is dat je je schuld af kunt kopen door iets te geven, ook als het om niet-materiële schuld gaat.