In de Italiaanse taal is 'uccidere' dood maken.

Echter, er zijn andere woorden voor die prachtig weergeven hoe een taal kan groeien.

'Una mazza' is een zware hamer. 

'Ammazzare' betekent vermoorden. Inderdaad deed men dat vroeger wel 'ns met een heel zware hamer. Zo blijkt.

'Un sasso' is een steen.

'Assassinare' betekent wederom vermoorden. Als je iemand stenigt dan gaat ie dood, dus het leek logisch dat de twee verband met elkaar houden, maar dat is toch niet zo!
'Assassinare' komt uit het Arabisch, van 'hasisiya' (een persoon die veel hasjiesj gebruikt ... en nu weten we direct waar dat vreemde woord vandaan komt!). De reden dat ze zoveel hasjiesj gebruikten (vele honderden jaren geleden) was omdat ze terroristische praktijken uit moesten voeren van hun 'baas' en alvorens hun slachtpartijen uit te voeren, zorgden ze ervoor stevig onder invloed te zijn van drugs. Daar hebben ze de naam 'assassino' aan over gehouden in het Italiaans. Dat betekent uiteraard moordenaar.