In het Italiaans is 'scrivere' schrijven.

Het komt uit het Latijn 'scribere' hetgeen betekent met een potlood/pen trekken. Schrijven dus.

Een 'scrittore' is een schrijver.

Een bureau is een 'scrivania' en dat komt van 'scrivano' hetgeen schrijver of klerk betekent (hoor je overigens nooit meer, ik niet in elk geval!). De 'scrivania' was het kantoor van de 'scrivano'. Inmiddels is dat verworden tot enkel het bureau. Over uitholling gesproken ... klerken bestaan niet meer en hun werkruimte is gereduceerd tot slechts een bureau!