In het Italiaans betekent 'perire' om het leven komen, verloren gaan.

Een 'perito' daarentegen is een deskundige.

'Perire' kot uit het Latijn 'perire' samengetrokken uit 'per' (al di là ...) en 'ire' (gaan).

Het 'aldilà' is overigens het hiernamaals, maar dat terzijde.

Het zelfstandig naamwoord 'perito' komt ook uit Latijn, wederom 'perire' maar nu afgeleid van 'esperire', dus ervaring opdoen.

In het Engels is er 'experience', weten we ook waar dat vandaan komt (in het Italiaans is dat 'esperienza').