Het Italiaans voor kunst is 'arte'.

Een ambachtsman is een 'artigiano'.

Inderdaad is iemand die een ambacht uitoefent, een soort van kunstenaar, maar dan in de zin van praktische voorwerpen. Een kunstenaar maakt bijvoorbeeld een beeld of schilderij, een 'artigiano' maakt een schoen, een tafel, een tapijt, enzovoorts. Alles dat op kleine schaal en rechtstreeks door de persoon zelf wordt gemaakt, is ambachtelijk.

In Italie hebben we nog vrij veel 'artigiani' en ik hoop van harte dat dit zo blijft.