In het Italiaans kun je last hebben van een 'colpo di fulmine', hetgeen betekent dat je plotseling hevig verliefd bent. Letterlijk is dat door de bliksem getroffen hetgeen in het Nederlands iets heel anders betekent, namelijk dat je stokstijf staat.

'Un fulmine' is een bliksem.

We hebben in het Nederlands fulmineren (hevig uitvaren) en dat zal zeker iets met het Italiaanse 'fulmine' te maken hebben, vanuit het Latijn. Ik heb hier echter geen woordenboek voor, dus weet het niet zeker.

Hoe dan ook, het is bizar dat een zelfde uitdrukking in de twee talen iets heel anders betekent.