In het Italiaans is een ‘premio’ een premie

Een verschil met Nederlands is echter dat ‘premio’ vooral wordt gebruikt in de betekenis van ‘prijs die je kunt winnen, onderscheiding’, waar in het Nederlands premie vooral wordt gebruikt als iets dat je moet betalen, vooral aan een verzekeringsmaatschappij.

Hanno vinto un premio = ze hebben een prijs gewonnen

Il premio Nobel = de Nobelprijs

Interessant is dat ik er nog nooit bij stil had gestaan dat ons woord prijs zowel iets is dat je wint als iets dat je moet betalen.