In het Italiaans is verplichting 'obbligo'.

'Obbligare' betekent verplichten.

Het woord obligatie komt daar denk ik vandaan.

'Obbligare' komt uit het Latijn, van 'ligare' hetgeen 'legare' is in het Italiaans (verbinden) en 'ob', iets als eromheen.

Een soort van morele verbinding dus.

Een obligatie is in het Italiaans 'obbligazione'.