Wie wel n's in Italie komt ziet vaak 'produzione propria' (zelf gemaakt, eigengemaakt).

Het woordje 'proprio' komt uit Latijn, van 'pro privo' hetgeen in het Italiaans 'a titolo privato' is, zoiets als voor jezelf.

'Amor proprio' betekent eigenwaarde, letterlijk liefde voor jezelf.

Zo is 'proprietario' eigenaar, en 'una proprietà' betekent zowel eigendom als ook eigenschap.