Het Italiaanse woord voor trainen is 'allenarsi'. Dit is een wederkerend werkwoord, mi alleno, ti alleni, etc. (ik train (mezelf), jij traint (jezelf), etc.).

'Trainare' is op het eerste gezicht iets heel anders, namelijk meeslepen, trekken.

Het woord 'trainare' komt van 'trascinare' (hetgeen vroeger in Latijn 'traginare' was), hetgeen nog altijd meeslepen, trekken betekent.

Waarschijnlijk komt het Engelse 'trainer' hier vandaan, want een trainer is een soort van meesleper...