In het Italiaans is vies 'sporco'.

Een varken is een 'porco'.

Daar lijkt een verband te bestaan. Echter het woordenboek strooit roet in het eten.

'Sporco' komt uit het Latijn van 'spurcu' hetgeen niet puur betekent.

Wel zou het kunnen zijn dat de 'u' in een 'o' is veranderd wegens de 'porco'.