'Insegnare' betekent lesgeven in het Italiaans.

Het komt uit het Latijn van 'in' en 'signare' (tekenen, maar ook duiden en uitleggen). Het idee was dat lesgeven inhoudt dat een begrip of idee wordt ingeprent.

'Disegnare' betekent ontwerpen / tekenen. Het komt uit Latijn 'designare' hetgeen betekent exact aangeven.