In het Italiaans is de avondklok 'il coprifuoco'.

'Coprire' = bedekken

'Fuoco' = vuur

In de middeleeuwen waren de meeste huizen van hout en was de enige manier om licht en warmte te hebben, iets met vuur en vlammen. Om brand tegen te gaan, is op een gegeven moment ingesteld dat iedereen op een bepaald moment van de avond het vuur moest doven. De klokken luidden of iemand blies op een trompet en daarna moest al het vuur uit worden gedaan.