Het Italiaans voor rechtbank is 'tribunale'.

Dat klinkt als tribune.

'Una tribuna' is een tribune. Vroeger echter was dat een verhoogde plek vanwaar 'belangrijke mensen' het volk toespraken en langzaam is dat veranderd in de plek vanwaar het volk mooi zicht heeft op een wedstrijd.

'Tribuna' komt van 'tribù' (in het Engels 'tribe') hetgeen stam betekent. 

De relatie tussen dit alles? Het is niet geheel duidelijk, maar het lijkt erop dat er vroeger stammen samenkwamen die vanaf een 'tribuna' werden toegesproken en dat is vervolgens langzaam veranderd in een plek waar recht wordt gesproken en mensen goed zicht hebben op wat er beneden hen afspeelt.