Het Italiaans voor deur is ‘porta’.

‘Porto’ betekent daarentegen haven (en port, maar dat is een ander verhaal en heeft vast met Portugal te maken, maar wellicht komt ook die naam van het Romeinse ‘porto’ dus haven?).

‘Portare’ betekent brengen of dragen. Het komt van ‘porta’ hetgeen in eerste instantie passage betekende.

Meer over 'porto': Porto = haven, vandaar esportare en importare