'Soldato' = soldaat.

'Soldi' = geld

Dat lijkt wel erg veel op elkaar. Nou was vroeger een 'soldato' inderdaad iemand die voor geld vocht ('mercenario').

'Soldo' is het enkelvoud van 'soldi', maar wordt slechts gebruikt in een paar uitdrukkingen als 'essere senza un soldo' (arm zijn) of 'non valere un soldo' (niets waard zijn). Dit woord komt van 'solido' (solide) omdat de munt vroeger van massief goud was.