'Ignorare' betekent veelal negeren. Het kan ook gebruikt worden als 'niet weten', maar dat is zelden het geval.

'Ignorante' daarentegen betekent domoor, iemand die niet wijs is en dat ook niet wil zijn. Uiteraard geen groot compliment om als 'ignorante' te boek te staan.

'E' un ignorante, lascialo stare' (hij is niet wijs, laat hem maar).

Het kan echter ook 'onwetend' betekenen, bijvoorbeeld:

'Lei era ignorante della sorpresa' (zij wist niets van de verrassing).

In het Engels bestaat 'to ignore', negeren. In het Italiaans is dat dus hetzelfde, maar met wat extra fleur omdat je het ook als scheldwoord zou kunnen gebruiken.