Het Italiaanse werkwoord voor zingen is 'cantare'.

Als je van klassieke muziek houdt, ken je vast de Cantatas van Bach, de zangstukken van Bach. 

'Incantare' is daarentegen iets heel anders. Het betekent betoveren.

Dat is zo gegroeid omdat 'cantare' vroeger zowel zingen als ook het reciteren van magische formules betekende.