'Partecipare' betekent meedoen.

'Prendere parte' is deelnemen, van 'prendere' (nemen) en 'parte' (deel). In het Engels: 'to take part'. Dat is weer 'ns exact hetzelfde.

'Fare parte' betekent onderdeel zijn. 'Faccio parte dell'organizzazione' (ik maak deel uit van de organisatie).